BESYO BÖLÜMLERİ


ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

Program Amacı BESYO Antrenörlük Eğitimi Programının Amacı; Spor Antrenörlüğü mesleğinin ilgili alanında hizmet verebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, etik değerleri özümsemiş, dünya spor gerçeklerinin farkında olan ve hayat boyu öğrenmenin önemini benimsemiş çağdaş antrenörler yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları : Antrenörlük Bölümünden mezun olan öğrenciler, uzmanlık dalı olarak seçtikleri spor branşının bağlı olduğu federasyondan 1. Kademe ve 3. kademe antrenörlük belgesi alır (Futbol branşı dışında) ve uzmanlık branşında antrenör olarak görev yapabilirler. Spor Bilimleri ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler ve gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla üniversitelerde akademik kadroda görev alabilirler.


SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

Spor Yöneticiliği Bölümü; spor endüstrisi içerisinde yer alan organizasyonlarla birlikte, kamu ya da özel sektördeki sporla ilgili kurumlara, okullara ve üniversitelere; bilimsel temellere dayalı bilgilerle hizmet verebilecek yönetme ve yönlendirme yeteneğine sahip, problemlere çözüm getirme becerisi kazanmış, iyi iletişim kurabilen ve ekip çalışma anlayışını benimseyen yöneticiler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Kariyer Olanakları : Spor yöneticisi adaylarına, spor endüstrisindeki dinamik ve gelişen yapı içerisinde yer alan “Etkinlik yönetimi firmaları”, “Spor pazarlaması firmaları”, “Ticari amaçlı spor salonları”, “Şirketlerin sağlık ve zindelik birimleri”, “Görsel ve yazılı medya kuruluşları”, “Şirketlerin sponsorluk hizmetleriyle ilgili birimleri”, “Yerel Yönetimler Spor Departmanları”, “Gençlik ve Spor Bakanlığı ve çeşitli birimleri”, “Turizm Sektörü ve Oteller”, “Amatör ve Profesyonel Şubesi bulunan Spor Kulüpleri”, “Ulusal ve Uluslararası Spor Federasyonlarında” çeşitli kariyer fırsatları sunulmaktadır.


REKREASYON BÖLÜMÜ

Sosyal çevreyi yaşanabilir kılmak için etrafındaki tüm bireylerin değerlerine saygılı, evrensel ve teknolojik gelişmeleri takip eden, alanında yetkin, bilimsel bilgi üretebilen ve bunları kullanabilen bilim etiğine sahip, mesleki gelişimini yaşam boyu öğrenim ile sağlayacağına inanan, fiziksel aktiviteye katılım yoluyla bireylerin fiziksel, zihinsel, duyuşsal, ruhsal ve sosyal gelişimine ve sağlığın korunmasına katkıda bulunacak fiziksel aktivite içerikli rekreasyon hizmetlerinin tasarlanmasında, yönetilmesinde ve bu hizmetlerin farklı sosyal/kültürel ortamlardaki bireylere sunulmasını gerçekleştirecek ve organize edebilecek fiziksel aktivite uzmanları ve sportif rekreasyon liderleri yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları : Bölümün hedefleri, rekreasyon alanı çerçevesinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası kongre, konferans ve bilimsel yayınlarla, rekreasyon kavramının anlaşılmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunacak, fiziksel, fizyolojik ve psikolojik yönden toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak sportif rekreasyon aktivitelerini oluşturmaya ve uygulatmaya öncülük eden bir kurum olmaktır.


EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bireylerin farklılıklarını dikkate alarak egzersiz programları hazırlayabilen, sağlıklı yaşam, fiziksel uygunluk, performans ve kondisyon özelliklerini geliştirmeye yönelik ölçme, değerlendirme ve analiz yapabilen, etik kurallar çerçevesinde her yaştaki bireyin sağlığını ve güvenliğini korumayı ilke edinmiş, sorgulayan ve bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen nitelikli egzersiz ve spor uzmanları yetiştirmektir.

Kariyer Olanakları : Egzersiz ve spor bilimi bölümünden mezun olan öğrenciler, sağlıklı yaşam uzmanı olarak görev yapabilir. Seçmeli uzmanlık dalı olarak seçtikleri spor branşının bağlı olduğu federasyondan 2. kademe antrenörlük belgesi alır ve uzmanlık branşında antrenör olarak görev yapabilirler. Spor Bilimleri ile ilgili alanlarda yüksek lisans ve doktora eğitimi yapabilirler ve gerekli koşulları yerine getirmek şartıyla üniversitelerde akademik kadroda görev alabilirler.


ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Bölümümüz, ülkemizin ihtiyaç duyduğu engelli sporu alanında yetişmiş insan gücünü ülkemize kazandırmayı amaç edinmiştir. Bu amaç doğrultusunda bölümümüz; insani ve vicdani değerlere saygılı, araştırıcı, sorgulayıcı ve çözümleyici, görev aldıkları kurumlarda liderlik yapabilecek, bilgi üreten ve paylaşan, topluma yararlı kişiler yetiştirmeyi, ülkemizde ve bölgemizde bu alanda lisans ve lisansüstü eğitim veren en saygın eğitim kurumu olmayı hedeflemektedir.

Kariyer Olanakları : Engelliler İçin Egzersiz ve spor bilimi bölümünden mezun olan öğrenciler, sağlıklı yaşam uzmanı olarak görev yapabilir. Seçmeli uzmanlık dalı olarak seçtikleri spor branşının bağlı olduğu federasyondan 2. kademe antrenörlük belgesi alır ve uzmanlık branşında antrenör olarak görev yapabilirler.